10 kroków w pomocy osobom niepełnosprawnym

Pomaganie osobom niepełnosprawnym wymaga zrozumienia ich potrzeb, szacunku i empatii.

Pamiętaj o kilku zasadach;

  1. Szanuj godność i autonomię

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa do szacunku i autonomii jak każdy inny człowiek. Zawsze pytaj o zgodę, zanim zaoferujesz pomoc, i nie naruszaj prywatności bez zgody.

2. Bądź wrażliwy na różnice

Niepełnosprawność może przybierać różne formy, więc ważne jest, aby być wrażliwym na indywidualne potrzeby i preferencje każdej osoby. Nie zakładaj, że wszyscy potrzebują tej samej pomocy.

3. Komunikacja

Jeśli nie jesteś pewien, jak najlepiej komunikować się z osobą niepełnosprawną, po prostu zapytaj ją, jak możesz pomóc. Jeśli osoba ma trudności z mówieniem lub słuchaniem, być może będzie potrzebować pomocy w formie komunikacji niewerbalnej lub asystenta.

4. Dostępność

Pomoc może przybierać różne formy. Możesz dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli tego potrzebuje, sprawdzić dostępność miejsc i usług. Sprawdź w interncie, lub osobiście czy miejsca publiczne w które wybiera się osoba niepełnosprawna i usługi są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ( winda w budynku, podjazd, tłumaczenie na język migowy).

5. Wykazywanie empatii:

Wsłuchuj się w potrzeby i uczucia osoby niepełnosprawnej. Czasami po prostu słuchanie i wykazywanie zrozumienia może być najważniejszą formą pomocy.

6. Nie zakładaj, że niepełnosprawność definiuje osobę:

Niepełnosprawność to ogromne wyzwanie w życiu. Nie zakładaj jednak, że to jedyna rzecz, która definiuje osobę niepełnosprawną. Każda osoba ma unikalną osobowość i zainteresowania.

7. Pomoc w codziennych czynnościach:

Jeśli ktoś prosi cię o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak otwieranie drzwi, podawanie przedmiotów lub przemieszczanie się, zawsze chętnie pomóż, ale upewnij się, że robisz to ostrożnie i z szacunkiem. Podstawowa zasada to zapytaj się, czy taka pomoc jest potrzebna. Nie rób rzeczy „na siłę”.

8. Edukacja i świadomość:

 Dla wielu osób niepełnosprawnych, edukacja społeczeństwa na temat ich problemów i wyzwań jest bardzo ważna. Bądź otwarty na naukę i rozwijaj swoją świadomość na ten temat. Możesz napisać artykuł na swoim blogu na ten temat, zrobić wpis na Facebooku, może zorganizujesz akcje informacyjną w swojej dzielnicy. Możesz rozpocząć dyskusję w swoim środowisku na temat ułatwień dla niepełnosprawnych, na przykład w twojej szkole, dzielnicy.

9. Rozmawiaj

Porozmawiaj z osobami niepełnosprawnymi, co im przeszkadza, co chciałyby zmienić w swoim otoczeniu. Zastanówcie się co można by było jeszcze zrobić, aby pomóc.

10. Zmieniając siebie zmieniasz świat wokół

Jest wiele kursów, spotkań, organizacji rozszerzających wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnością. Weź udział w kursie np. naucz się języka migowego. Weź udział w spotkaniu dla wolontariuszy. Rozszerz swoją wiedzę i uczy innych nowych umiejętności.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, więc najważniejsze jest indywidualne podejście i gotowość do dostosowania się do konkretnych potrzeb i życzeń danej osoby niepełnosprawnej. Pomagaj z głową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *