10/07/2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności

A. Założenia podstawowe

 1. Celem zbierania danych przez serwis omnibus.org.pl jest zapewnienie właściwego funkcjonowania serwisu, a przez to zapewnienia Ci najwyższej satysfakcji oraz umożliwienie korzystania z świadczonych przez nordfinanse.pl usług.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas korzystania z serwisu jest Fundacja Omnibus z siedzibą w Szczecinie, ul. Grzymińska 25c/1 zarejestrowaną pod nr KRS 0000629161.
 3. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Gdy użytkownik przekaże swoje dane osobowe w celu kontaktu Fundacji Omnibus będzie przetwarzać jego dane w celu udzielenia informacji o działalności fundacji po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 6. Przekazywanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danychZgłoszenie takiego żądania można dokonać poprzez wysłanie maila na adres biuro@omnibus.org.pl, przesłanie żądania w formie pisemnej na adres siedziby Fundacja Omnibus ul. Grzymińska 25c/1 71-711 Szczecin.
 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa
 9. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do wszystkich użytkowników serwisu informacji o zmianach w serwisie oraz informacji o treści komercyjnej o ile użytkownik wyraził zgode na otrzymywanie Newslettera.
 10. Fundacja nie prowadzi zbiórki finansowej za pośrednictwem strony internetowej omnibus.org.pl

Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Użytkownika adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych dla serwisu jest Fundacja Omnibus, ul. Grzymińska 25c/1 71-711 Szczecin, NIP 8513197650 REGON 364994079.